Nhang nén Thần tài ánh kim

70,000 VND

Số lượng: 50 nén/hộp

Thời gian cháy: 45′

Chiều cao: 38 cm

Danh mục:
0342128338
Liên hệ