Nhang trầm Bắc Hà Nội – Tàn trắng

60,000 VND

Hộp giấy: 50 nén
Kích thước nhang: dài 38cm
Thời gian cháy: 45 phút

Danh mục:
0342128338
Liên hệ